Uchwała nr 265/2018

z dnia 26-06-2018 Senatu UŚ w sprawie rozporządzenia nieruchomością należącą do Uniwersytetu, której wartość przekracza kwotę 500 000 zł.
Treść:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: ns, 28.06.2018