Uchwała nr 263/2018

z dnia 26-06-2018 Senatu UŚ w sprawie określenia planu wynagrodzeń dla pracowników uczelni na rok 2018.

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: ns, 28.06.2018