Uchwała nr 262/2018

z dnia 26-06-2018 Senatu UŚ w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego uczelni na rok 2018.
Treść:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: ns, 28.06.2018