Uchwała nr 261/2018

z dnia 26-06-2018 Senatu UŚ zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów filologia angielska.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Uchwała nr 136/2012 * Uchwała nr 426/2015 *

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: ns, 28.06.2018