Uchwała nr 259/2018

z dnia 26-06-2018 Senatu UŚ w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Panu Johnowi Maxwellowi Coetzee.
Treść:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: ns, 28.06.2018