Uchwała nr 252/2018

z dnia 29-05-2018 Senatu UŚ w sprawie przyjęć cudzoziemców na I rok studiów prowadzonych w języku polskim — podejmujących i odbywających kształcenie na zasadach innych od obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2018/2019.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: ns, 04.06.2018