Uchwała nr 248/2018

z dnia 29-05-2018 Senatu UŚ w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na I rok studiów laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Uchwała nr 305/2018 * Uchwała nr 388/2019 * Uchwała nr 535/2020 * Uchwała nr 565/2020 *

Dostarczył: Adam Niedbała

Zmodyfikował: ns, 28.05.2020

Wprowadził: ns, 04.06.2018