Uchwała nr 235/2018

z dnia 24-04-2018 Senatu UŚ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu ochrony, korzystania i zarządzania wynikami prac intelektualnych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz zasad ich komercjalizacji.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Uchwała nr 430/2015 * Uchwała nr 610/2016 * Uchwała nr 113/2017 * Uchwała nr 143/2017 *
Tekst jednolity:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: ns, 26.04.2018