Uchwała nr 229/2018

z dnia 24-04-2018 Senatu UŚ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *uchwała nr 127/2012 * Uchwała nr 109/2013 * Uchwała nr 446/2015 * Uchwała nr 563/2016 * Uchwała nr 91/2017 *

Dostarczył: Adam Niedbała

Zmodyfikował: ns, 24.05.2018

Wprowadził: ns, 26.04.2018