Uchwała nr 229/2014

z dnia 18-03-2014 Senatu UŚ zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego dotyczących uchwalania planów i programów studiów doktoranckich.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *uchwała nr 128/2012 *
Tekst jednolity:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: ns, 31.03.2014