Uchwała nr 199/2013

z dnia 17-12-2013 Senatu UŚ w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz statutem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Adam Niedbała

Zmodyfikował: dk, 11.04.2014

Wprowadził: ns, 20.12.2013