Uchwała nr 157/2012

z dnia 26-06-2012 Senatu UŚ w sprawie zasad pobierania w Uniwersytecie Śląskim opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach trzeciego stopnia.
Treść:

Akty zmieniające: *Uchwała nr 27/2012 * Uchwała nr 329/2014 *

Dostarczył: Adam Niedbała

Zmodyfikował: ns, 26.09.2014

Wprowadził: ns, 03.07.2012