Uchwała nr 156/2012

z dnia 26-06-2012 Senatu UŚ w sprawie określenia zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów podyplomowych i kursów dokształcających.
Treść:

Akty zmieniające: *Uchwała nr 28/2012 * Uchwała nr 351/2014 *

Dostarczył: Adam Niedbała

Zmodyfikował: ns, 03.11.2014

Wprowadził: ns, 03.07.2012