Uchwała nr 145/2012

z dnia 29-05-2012 Senatu UŚ w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w zakresie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
Treść:

Akty zmieniające: *Uchwała nr 26/2012 * Uchwała nr 142/2013 *

Akty uchylające: Uchwała nr 328/2014

Dostarczył: Adam Niedbała

Zmodyfikował: ns, 26.09.2014

Wprowadził: mb, 12.06.2012