Uchwała nr 142/2017

z dnia 26-09-2017 Senatu UŚ zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie planów studiów i programów kształcenia.
Treść:

Akty zmienione: *Uchwała nr 51/2017 *

Akty uchylające: Uchwała nr 330/2019

Dostarczył: Adam Niedbała

Zmodyfikował: ns, 31.01.2019

Wprowadził: ns, 28.09.2017