Uchwała nr 142/2013

z dnia 25-06-2013 Senatu UŚ zmieniająca uchwałę w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w zakresie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Uchwała nr 145/2012 * Uchwała nr 26/2012 *
Tekst jednolity:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: ns, 28.06.2013