Uchwała nr 141/2013

z dnia 25-06-2013 Senatu UŚ w sprawie zasad i trybu powierzania zajęć dydaktycznych w ramach godzin ponadwymiarowych.
Treść:

Akty zmieniające: *Uchwała nr 327/2014 *

Dostarczył: Adam Niedbała

Zmodyfikował: ns, 26.09.2014

Wprowadził: ns, 28.06.2013