Uchwała nr 135/2017

z dnia 27-06-2017 Senatu UŚ w sprawie określenia opisu zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów e-learning w środowisku zróżnicowanym kulturowo.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: ns, 29.06.2017