Uchwała nr 134/2017

z dnia 27-06-2017 Senatu UŚ zmieniająca uchwałę nr 109 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przyjęć cudzoziemców na I rok studiów prowadzonych w języku polskim — podejmujących i odbywających kształcenie na zasadach innych od obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2017/2018.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Uchwała nr 109/2017 *
Tekst jednolity:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: ns, 29.06.2017