Uchwała nr 133/2017

z dnia 27-06-2017 Senatu UŚ w sprawie przyznania złotych odznak „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego”.
Treść:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: ns, 29.06.2017