Uchwała nr 130/2017

z dnia 27-06-2017 Senatu UŚ w sprawie przyjęcia sprawozdania Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za rok 2016.
Treść:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: ns, 29.06.2017