Uchwała nr 128/2017

z dnia 27-06-2017 Senatu UŚ zmieniająca uchwałę nr 67 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie zatrudniania i dodatkowego wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów finansowanych z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *uchwała nr 67/2007 * Uchwała nr 2/2008 *
Tekst jednolity:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: ns, 29.06.2017