Uchwała nr 127/2017

z dnia 27-06-2017 Senatu UŚ w sprawie obciążenia nieruchomości należącej do Uniwersytetu, której wartość przekracza kwotę 500 000 zł (dotyczy ustanowienia służebności przesyłu).
Treść:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: ns, 29.06.2017