Uchwała nr 117/2013

z dnia 28-05-2013 Senatu UŚ w sprawie określenia warunków zwalniania studentów Uniwersytetu Śląskiego z obowiązku odbywania praktyk zawodowych.
Treść:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: ns, 11.06.2013