Uchwała nr 113/2017

z dnia 30-05-2017 Senatu UŚ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu ochrony, korzystania i zarządzania wynikami prac intelektualnych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz zasad ich komercjalizacji.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Uchwała nr 430/2015 * Uchwała nr 610/2016 *

Akty zmieniające: *Uchwała nr 143/2017 * Uchwała nr 235/2018 *
Tekst jednolity:

Dostarczył: Adam Niedbała

Zmodyfikował: ns, 26.04.2018

Wprowadził: ns, 02.06.2017