Uchwała nr 112/2017

z dnia 30-05-2017 Senatu UŚ w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych, a także ustalania liczebności grup zajęciowych.
Treść:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: ns, 01.06.2017