Uchwała nr 110/2017

z dnia 30-05-2017 Senatu UŚ w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2018/2019.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Uchwała nr 230/2018 *

Dostarczył: Adam Niedbała

Zmodyfikował: ns, 26.04.2018

Wprowadził: ns, 01.06.2017