Uchwała nr 109/2017

z dnia 30-05-2017 Senatu UŚ w sprawie przyjęć cudzoziemców na I rok studiów prowadzonych w języku polskim — podejmujących i odbywających kształcenie na zasadach innych od obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2017/2018.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Uchwała nr 134/2017 *

Dostarczył: Adam Niedbała

Zmodyfikował: ns, 29.06.2017

Wprowadził: ns, 01.06.2017