Uchwała nr 107/2021

z dnia 27-04-2021 Senatu UŚ zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dotyczących wymagań w zakresie tworzenia i zmiany programów studiów prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Uchwała nr 490/2020 *

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: dk, 29.04.2021