Ubezpieczenie zdrowotne

Aby dowiedzieć się więcej o ubezpieczeniu zdrowotnym, wejdź na stronę serwisu Student.

  • Regulamin zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów
  • Oświadczenie dla studenta i doktoranta do celów ubezpieczenia zdrowotnego

Dostarczył: Dział Studenckich Spraw Socjalnych; e-mail: bstud@us.edu.pl