Studia na różnych kierunkach

1. Co to jest ?

Zgodnie z Regulaminem studiów student może podjąć studia na więcej niż jednym
kierunku.

2. Wymagane dokumenty:

  • podanie z prośbą o pozwolenie na podjęcie studiów na więcej niż jednym kierunku w Uczelni.

3. Opłaty:

brak opłat

4. Kto może ubiegać się?

Student, który spełnia wszystkie obowiązki związane z tokiem studiów na kierunku podstawowym może ubiegać się o udzielenie zgody na studiowanie na drugim kierunku. Warunkiem jest zaliczenie co najmniej dwóch semestrów studiów na kierunku podstawowym oraz uzyskanie z dotychczasowego przebiegu studiów średniej ocen powyżej 4,75.

5. Gdzie należy złożyć dokument?

Dziekanat

6. Jak starać się?

  • napisz podanie odpowiednio do dziekana/prodziekana/kierownika studiów z prośbą o pozwolenie na podjęcie studiów na drugim kierunku,
  • nie zapomnij uzasadnić swojej prośby,
  • złóż odręczny podpis na podaniu,
  • oddaj podanie do dziekanatu.

7. Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie po złożeniu podania.

8. Tryb odwoławczy:

Rektor (§ 37 ust. 2 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim)

9. Podstawa prawna:

§ 17 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim

10. Informacje uzupełniające:

  • rada wydziału może określić dodatkowe warunki wyrażenia zgody na podjęcie studiów na drugim kierunku,
  • dziekan określa semestr, na który student zostaje przyjęty oraz termin uzupełnienia różnic programowych.
ZałącznikWielkość
Podjecie_studiow_na_wiecej_niz_jednym_kierunku.pdf65.67 KB

Dostarczył: Biuro Wsparcia Studenta; e-mail: bws@us.edu.pl