Statut Uniwerytetu Śląskiego w Katowicach

 

Dokument PDF Statut Uniwersytetu Sląskiego w Katowicach (tekst jednolity

obowiązujący od 1.07.2021 r.