Stała komisja do spraw nadzoru

Skład stałej komisji do spraw nadzoru:
  1. prof. dr hab. Jacek Górecki – przewodniczący komisji,
  2. dr hab. Joanna Jagoda, prof. UŚ,
  3. dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak.

Dostarczył: Agnieszka Szymala