Senat

 1. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
 2. Prorektor ds. Finansów i Rozwoju prof. dr hab. Michał Daszykowski
 3. Prorektor ds. Kształcenia i Studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek
 4.  Prorektor ds. Badań Naukowych prof. zw. dr hab. Andrzej Noras
 5. Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej i Krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski
 6. Dziekan Wydziału Artystycznego  prof. zw. dr hab. Małgorzata Łuszczak
 7. Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska  prof. zw. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget
 8. Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji  prof. zw. dr hab. Zenon Gajdzica
 9. Dziekan Wydziału Filologicznego prof. zw. dr hab. Krzysztof Jarosz
10.  Dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach  prof. dr hab. Danuta Stróż
11.  Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii  prof. zw. dr hab. Karol Kołodziej
12.  Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi  prof. dr hab. Leszek Marynowski
13.  Dziekan Wydziału Nauk Społecznych  dr hab. prof. UŚ Kazimierz Miroszewski
14.  Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii  prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk
15.  Dziekan Wydziału Prawa i Administracji  prof. dr hab. Czesław Martysz
16.  Dziekan Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego  dr hab. prof. UŚ Krystyna Doktorowicz
17.  Dziekan Wydziału Teologicznego  ks. dr hab. prof. UŚ Antoni Bartoszek
18.  Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Artystycznego dr hab. Małgorzata Kaniowska
19. Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska prof. zw. dr hab. Iwona Szarejko
20.  Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji prof. zw. dr hab. Halina Rusek
21.  Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Filologicznego dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuch
22.  Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Filologicznego dr hab. prof. UŚ Tomasz Sapota
23.  Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach dr hab. Urszula Boryczka
24.  Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii prof. zw. dr hab. Jan Cholewa
25.  Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii prof. zw. dr hab. Jarosław Polański
26.  Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Nauk o Ziemi prof. zw. dr hab. Adam Idziak
27.  Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Nauk o Ziemi prof. dr hab. Ireneusz Malik
28.  Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Nauk Społecznych prof. dr hab. Mieczysław Stolarczyk
29.  Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Nauk Społecznych prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz
30.  Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Pedagogiki i Psychologii dr hab. Ewa Jarosz
31.  Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Jacek Górecki
32.  Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego dr hab. Janusz Musiał
33.  Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Teologicznego ks. dr hab. prof. UŚ Leszek Szewczyk
34.  Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Artystycznego dr Joanna Nowicka
35.  Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska dr Izabela Greń
36.  Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji dr Magdalena Bełza-Gajdzica
37.  Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Filologicznego dr Cecylia Tatoj
38.  Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach dr Ireneusz Gościniak
39.  Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii dr Katarzyna Balin
40.  Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Nauk o Ziemi dr Andrzej Tyc
41.  Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Nauk Społecznych dr Bernard Grzonka
42.  Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Pedagogiki i Psychologii dr Anna Brosch
43.  Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Prawa i Administracji dr Weronika Szafrańska
44.  Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego dr inż. Olaf Flak
45.  Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Teologicznego ks. dr Wojciech Surmiak
46.  Przedstawiciel nauczycieli zatrudnionych w pozostałych jednostkach organizacyjnych dr Ryszard Kalamarz
47.  Przedstawiciel Samorządu Studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Łukasz Grabolus
48.  Przedstawiciel Samorządu Studentów Wydziału Nauk o Ziemi Teresa Bojdoł
49.  Przedstawiciel Samorządu Studentów Wydziału Nauk Społecznych Jacek Kiera
50.  Przedstawiciel Samorządu Studentów Wydziału Nauk Społecznych Adrian Łukasik
51.  Przedstawiciel Samorządu Studentów Wydziału Nauk Społecznych Angelika Mazur
52.  Przedstawiciel Samorządu Studentów Wydziału Nauk Społecznych Izabela Sidur
53.  Przedstawiciel Samorządu Studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii Krzysztof Wiesebach
54.  Przedstawiciel Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji Małgorzata Poszwa
55.  Przedstawiciel Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji Anna Maria Rizzo
56.  Przedstawiciel Samorządu Studentów Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Maciej Malik
57.  Przedstawiciel Samorządu Studentów Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Miłosz Pilarek
58.  Przedstawiciel Samorządu Studentów Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Artur Tyński
59.  Przedstawiciel Samorządu Doktorantów mgr Łukasz Pieszczek
60.  Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi dr Iwona Blicharska
61.  Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi mgr Krzysztof Pszczółka
62.  Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi mgr Aneta Trojanowska
  Z głosem doradczym:  
63.  Rektor kadencji 1990-1996 prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan
64.  Rektor kadencji 1996-2002 prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek
65.  Rektor kadencji 2002-2008 prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek
66.  Rektor kadencji 2008 – 2016 prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
67.  Kanclerz dr Agnieszka Skołucka
68.  Kwestor mgr Urszula Ziegler
69.  Dyrektor Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej prof. dr hab. Dariusz Pawelec
70.  Przedstawiciel NSZZ "Solidarność" mgr Ewa Żurawska
71.  Przedstawiciel ZNP dr hab. Tomasz Czakon
72.  Dyrektor Szkoły Zarządzania prof. zw. dr hab. Barbara Kożusznik

Zmodyfikował: ns, 12.02.2019