Senat

Lista członków Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
w roku akademickim 2019/2020

 1. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej KOWALCZYK
 2. Prorektor do spraw finansów i rozwoju prof. dr hab. Michał DASZYKOWSKI
 3. Prorektor do spraw kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard KOZIOŁEK
 4.  Prorektor do spraw badań naukowych prof. dr hab. Andrzej NORAS
 5. Prorektor do spraw współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. Tomasz PIETRZYKOWSKI, prof. UŚ
 6. Dziekan Wydziału Humanistycznego prof. dr hab. Krzysztof JAROSZ
 7. Dziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych  prof. dr hab. Leszek MARYNOWSKI
 8. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. dr hab. Zenon GAJDZICA
 9. Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych prof. dr hab. Danuta STRÓŻ
10.  Dziekan Wydziału Prawa i Administracji  prof. dr hab. Czesław MARTYSZ
11.  Dziekan Wydziału Teologicznego ks. dr hab. Antoni BARTOSZEK, prof. UŚ
12.  Dziekan Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego dr hab. Krystyna DOKTOROWICZ, prof. UŚ
13.  Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Humanistycznego prof. dr hab. Wiesław KACZANOWICZ
14.  Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Humanistycznego dr hab. Kazimierz MIROSZEWSKI, prof. UŚ
15.  Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Humanistycznego dr hab. Magdalena PASTUCH, prof. UŚ
16.  Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Humanistycznego dr hab. Tomasz SAPOTA, prof. UŚ
17.  Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Nauk Przyrodniczych prof. dr hab. Adam IDZIAK
18.  Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Nauk Przyrodniczych prof. dr hab. Ireneusz MALIK
19. Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Nauk Przyrodniczych prof. dr hab. Zofia PIOTROWSKA-SEGET
20.  Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Nauk Przyrodniczych prof. dr hab. Iwona SZAREJKO
21.  Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Nauk Społecznych dr hab. Ewa JAROSZ
22.  Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Nauk Społecznych prof. dr hab. Halina RUSEK
23.  Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Nauk Społecznych prof. dr hab. Mieczysław STOLARCZYK
24.  Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych dr hab. Urszula BORYCZKA
25.  Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych prof. dr hab. Jan CHOLEWA
26.  Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych prof. dr hab. Karol KOŁODZIEJ
27.  Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych prof. dr hab. inż. Jarosław POLAŃSKI
28.  Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Jacek GÓRECKI
29.  Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji prof. dr hab. Małgorzata ŁUSZCZAK
30.  Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji dr hab. Małgorzata KANIOWSKA
31.  Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Teologicznego ks. dr hab. Leszek SZEWCZYK, prof. UŚ
32.  Przedstawiciel prof. i dr. hab. Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego dr hab. Janusz MUSIAŁ
33.  Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Humanistycznego dr Cecylia TATOJ
34.  Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Nauk Przyrodniczych dr Izabela GREŃ
35.  Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Nauk Przyrodniczych dr Andrzej TYC
36.  Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Nauk Społecznych dr Anna BROSCH
37.  Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Nauk Społecznych dr Bernard GRZONKA
38.  Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych dr Katarzyna BALIN
39.  Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych dr Ireneusz GOŚCINIAK
40.  Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Prawa i Administracji dr Weronika SZAFRAŃSKA
41.  Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji dr Magdalena BEŁZA-GAJDZICA
42.  Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji dr Joanna NOWICKA
43.  Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Teologicznego ks. dr Wojciech SURMIAK
44.  Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego dr inż. Olaf FLAK
45.  Przedstawiciel nauczycieli zatrudnionych w pozostałych jednostkach organizacyjnych dr Ryszard KALAMARZ
46.  Przedstawiciel Samorządu Studentów Wydziału Nauk Przyrodniczych Łukasz GRABOLUS
47.  Przedstawiciel Samorządu Studentów Wydziału Nauk Przyrodniczych [vacat]
48.  Przedstawiciel Samorządu Studentów Wydziału Nauk Społecznych Jacek KIERA
49.  Przedstawiciel Samorządu Studentów Wydziału Nauk Społecznych Adrian ŁUKASIK
50.  Przedstawiciel Samorządu Studentów Wydziału Nauk Społecznych Angelika MAZUR
51.  Przedstawiciel Samorządu Studentów Wydziału Nauk Społecznych Izabela SIDUR
52.  Przedstawiciel Samorządu Studentów Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Krzysztof WIESEBACH
53.  Przedstawiciel Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji Małgorzata POSZWA
54.  Przedstawiciel Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji Anna Maria RIZZO
55.  Przedstawiciel Samorządu Studentów Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Maciej MALIK
56.  Przedstawiciel Samorządu Studentów Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Miłosz PILAREK
57.  Przedstawiciel Samorządu Studentów Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Artur TYŃSKI
58.  Przedstawiciel Samorządu Doktorantów mgr Łukasz PIESZCZEK
59.  Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi dr Iwona BLICHARSKA
60.  Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi mgr Krzysztof PSZCZÓŁKA
61.  Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi mgr Aneta TROJANOWSKA


Z głosem doradczym

62.  Dziekan Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji dr hab. Krzysztof BĄK
63.  Dziekan Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim

dr hab. Alina ŚWIEŚCIAK-FAST, prof. UŚ

64.  Dziekan Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Mariusz GRABIEC
65.  Rzecznik praw i wartości akademickich  
66.  Rektor kadencji 1990–1996 prof. dr hab. Maksymilian PAZDAN
67.  Rektor kadencji 1996–2002 prof. dr hab. Tadeusz SŁAWEK
68.  Rektor kadencji 2002–2008 prof. dr hab. Janusz JANECZEK
69.  Rektor kadencji 2008–2016 prof. dr hab. Wiesław BANYŚ
70.  Rada Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Przewodniczący Rady Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Piotr USZOK
71.  Rada Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dr Andreas GLENZ
72.  Rada Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Edward WYLĘGAŁA
73.  Rada Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr hab. Adam DZIADEK
74.  Rada Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr hab. Marian PALUCH
75.  Rada Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dr hab. Edyta SIERKA
76.  Rada Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Łukasz GRABOLUS
77.  Kanclerz dr Agnieszka SKOŁUCKA
78.  Kwestor mgr Beata ZAWADZKA
79.  Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Dariusz PAWELEC
80.  Przedstawiciel NSZZ „Solidarność” mgr Ewa ŻURAWSKA
81.  Przedstawiciel ZNP dr hab. Tomasz CZAKON
82.  Przewodniczący komisji interdyscyplinarnej do spraw stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki  
83. Przewodniczący komisji do spraw badań naukowych prof. dr hab. Wiesław BANYŚ
84.  Przewodniczący komisji do spraw kształcenia i studentów dr hab. Ewa JAROSZ
85.  Przewodniczący komisji do spraw kadry akademickiej prof. dr hab. Michał DASZYKOWSKI
86.  Dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Rozwoju Kadr prof. dr hab. Barbara KOŻUSZNIK
87.  Przewodniczący stałej komisji do spraw nadzoru prof. dr hab. Jacek GÓRECKI

Zmodyfikował: ns, 16.10.2019