Rzecznicy Dyscyplinarni ds. Studentów

  • dr hab. Michał Bożek (W.PiA)
  • dr hab. Magdalena Habdas (W.PiA)
  • dr hab. Marek Leśniak (W.PiA)
  • dr Robert Netczuk (W.PiA)
  • dr hab. Olga Sitarz (WPiA)

 


Zmodyfikował: dk, 24.10.2012