Rzecznicy Dyscyplinarni ds. Studentów

  • dr hab. Michał Bożek (WPiA)
  • dr hab. Magdalena Habdas (WPiA)
  • dr hab. Marek Leśniak (WPiA)
  • dr hab. Olga Sitarz, prof. UŚ (WPiA)

 


Zmodyfikował: dk, ns, 01.10.2019