Rzecznicy Dyscyplinarni ds. Studentów

  • dr hab. Michał Bożek, prof. UŚ (WPiA)
  • dr hab. Magdalena Habdas, prof. UŚ (WPiA)
  • dr hab. Marek Leśniak, prof. UŚ (WPiA)
  • dr hab. Olga Sitarz, prof. UŚ (WPiA)

 


Zmodyfikował: dk, ns, 29.04.2020