Rzecznicy Dyscyplinarni Ds. Nauczycieli Akademickich

  • prof. dr hab. Jacek Górecki (WPiA)
  • prof. dr hab. Marian Mikołajczyk (WPiA)
  • prof. dr hab. Wojciech Popiołek (WPiA)
  • dr hab. Danuta Ślęczek-Czakon, prof. UŚ (WH)

Dostarczył: Jacek Szymik-Kozaczko
Zmodyfikował: ns, 16.07.2020