Rzecznicy Dyscyplinarni Ds. Nauczycieli Akademickich

  • prof. dr hab. Jacek Górecki (WPiA)
  • prof. dr hab. Marian Mikołajczyk (WPiA)
  • prof. zw. dr hab. Wojciech Popiołek (WPiA)

Dostarczył: Jacek Szymik-Kozaczko