Rzecznicy Dyscyplinarni ds. Doktorantów

  • dr hab. Sławomir Tkacz (WPiA)
  • dr hab. Jarosław Zagrodnik (WPiA)

Zmodyfikował: dk, 24.10.2012