Rzecznicy Dyscyplinarni ds. Doktorantów

  • dr hab. Sławomir Tkacz (WPiA)
  • dr hab. prof. UŚ Jarosław Zagrodnik (WPiA)

Zmodyfikował: dk, ns, 26.10.2017