Rzecznicy Dyscyplinarni ds. Doktorantów

  • dr hab. Sławomir Tkacz, prof. UŚ (WPiA)
  • dr hab. Jarosław Zagrodnik, prof. UŚ (WPiA)

Zmodyfikował: dk, ns, 27.09.2019