Rektor Uniwersytetu Śląskiego ogłasza konkurs otwarty na stanowisko do pracy w Dziale Projektów


Zgłoszenia przyjmowane są do 28 listopada 2018 roku.


Dostarczył: Aleksandra Pieniążek