regulamin studiow doktoranckich 2007

Regulamin obowiązujący doktorantów, którzy rozpoczęli Studia doktoranckie przed 1 października 2012 roku

Obwieszczenie

z dnia 10.09.2010 Rektora UŚ w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego „Regulaminu Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim”.

Subskrybuje zawartość