Regulaminy obowiązujące w Uniwersytecie Śląskim

 1. Regulamin Pracy w Uniwersytecie Śląskim 
 2. Regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim obowiązujący od 01.10.2021
 3. Regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim obowiązujący od 01.10.2019
 4. Regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim rozpoczętych od 01.10.2017
 5. Regulamin korzystania z zewnętrznych usług sieciowych dostępnych przez Centralny System Uwierzytelniania UŚ
 6. Regulamin korzystania z usługi Office365 w UŚ w Katowicach
 7. Regulamin Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim obowiązujący od 01.10.2017
 8. Regulamin Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim rozpoczętych od 01.10.2012
 9. Regulamin Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim rozpoczętych przed 01.10.2012
 10. Regulamin Szkoły Doktorskiej
 11. Regulamin Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim
 12. Regulaminu kierowania pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz przyjmowania gości z zagranicy
 13. Regulamin korzystania z obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w okresie ograniczeń wynikających ze stanu epidemicznego od 1.06.2020 do odwołania
 14. Regulamin oceny okresowej nauczycieli akademickich
 15. Regulamin pierwszej oceny okresowej nauczycieli akademickich
 16. Regulamin Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego
 17. Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego
 18. Regulamin Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego
 19. Regulamin Wszechnicy Śląskiej - Uniwersyteckiego Towarzystwa Naukowego
 20. Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 21. Regulamin Uniwersytetu Śląskiego Maturzystów
 22. Regulamin Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży
 23. Regulamin Uniwersytetu Śląskiego Dzieci
 24. Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Śląskiego
 25. Regulamin ubiegania się i udzielania zamówień publicznych przez Uniwersytet Śląski
 26. Regulamin prac Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
 27. Regulamin obrad Senatu
 28. Regulamin Organizacyjny Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego
 29. Regulamin wynagradzania pracowników w Uniwersytecie Śląskim
 30. Regulamin wynagradzania pracowników w Uniwersytecie Śląskim (obowiązuje od 4.08.2021)
 31. Regulamin awansowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Śląskim
 32. Regulamin przyznawania nagród rektora dla nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Śląskim
 33. Regulamin przyznawania pracownikom Uniwersytetu Śląskiego dodatków uczelnianych z przychodów własnych
 34. Regulamin przyznawania Wyróżnień Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 35. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 36. Regulamin zgłaszania studentów i doktorantów Uniwersytetu Śląskiego do ubezpieczenia zdrowotnego
 37. Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Śląskiego
 38. Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim
 39. Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim w ramach Projektu UPGOW Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy - zadanie nr 23 poz. 281
 40. Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów w Uniwersytecie Śląskim w ramach Projektu pt. Atrakcyjna i Innowacyjna Biotechnologia - ATRINBIOTECH - zadanie nr 1
 41. Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich W Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w ramach projektu pt.: „Fundament Optymalnego Rozwoju: Staże z Technologii - FORSZT”
 42. Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim w ramach Projektu UPGOW Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy - zadanie nr 55 poz. 481 oraz poz. 482"
 43. Regulamin Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych w Uniwersytecie Śląskim
 44. Regulamin ochrony, korzystania i zarządzania wynikami prac intelektualnych w Uniwersytecie Śląskim oraz zasad ich komercjalizacji
 45. Regulamin ochrony, korzystania i zarządzania wynikami prac intelektualnych w Uniwersytecie Śląskim powstałych przed 1.10.2014
 46. Regulamin użytkowania Uczelnianej Sieci Komputerowej Uniwersytetu Śląskiego"
 47. Regulamin wyborczy Uniwersytetu Śląskiego (2020-2024)
 48. Regulamin wyborczy Uniwersytetu Śląskiego (2016-2020)
 49. Regulamin wyborczy Uniwersytetu Śląskiego (2012-2016)
 50. Regulamin udostępniania zbiorów w CINiBA
 51. Regulamin Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
 52. Regulamin udostępniania podmiotom zewnętrznym logo i logotypu Uniwersytetu Śląskiego
 53. Regulamin dziennika "Więc Jestem Studencki Serwis Rozwoju"
 54. Regulamin organizacji staży w ramach projektu pt.: „Śląska Współpraca: Innowacje Dla Efektywnego Rozwoju – ŚWIDER”- Zadanie 1: Program stypendialny i stażowy.
 55. Regulamin Plebiscytu „Absolwent z Pasją” Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach .
 56. Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 57. Regulamin udziału w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 58. Regulamin UNIBOT.
 59. Regulamin projektu kursy e-learningowe.

Zmodyfikował: ns, 04.02.2020