Regulaminy obowiązujące w Uniwersytecie Śląskim

 1. Regulamin Pracy w Uniwersytecie Śląskim 
 2. Regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim obowiązujący od 01.10.2019
 3. Regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim rozpoczętych od 01.10.2017
 4. Regulamin Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim obowiązujący od 01.10.2017
 5. Regulamin Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim rozpoczętych od 01.10.2012
 6. Regulamin Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim rozpoczętych przed 01.10.2012
 7. Regulamin Szkoły Doktorskiej
 8. Regulamin Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim
 9. Regulaminu kierowania pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz przyjmowania gości z zagranicy
 10. Regulamin korzystania z obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w okresie ograniczeń wynikających ze stanu epidemicznego od 1.06.2020 do odwołania
 11. regulamin pierwszej oceny okresowej nauczycieli akademickich
 12. Regulamin Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego
 13. Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego
 14. Regulamin Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego
 15. Regulamin Wszechnicy Śląskiej - Uniwersyteckiego Towarzystwa Naukowego
 16. Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 17. Regulamin Uniwersytetu Śląskiego Maturzystów
 18. Regulamin Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży
 19. Regulamin Uniwersytetu Śląskiego Dzieci
 20. Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Śląskiego
 21. Regulamin ubiegania się i udzielania zamówień publicznych przez Uniwersytet Śląski
 22. Regulamin prac Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
 23. Regulamin obrad Senatu
 24. Regulamin Organizacyjny Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego
 25. Regulamin wynagradzania pracowników w Uniwersytecie Śląskim
 26. Regulamin awansowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Śląskim
 27. Regulamin przyznawania nagród rektora dla nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Śląskim
 28. Regulamin przyznawania pracownikom Uniwersytetu Śląskiego dodatków uczelnianych z przychodów własnych
 29. Regulamin przyznawania Wyróżnień Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 30. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 31. Regulamin zgłaszania studentów i doktorantów Uniwersytetu Śląskiego do ubezpieczenia zdrowotnego
 32. Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Śląskiego
 33. Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim
 34. Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim w ramach Projektu UPGOW Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy - zadanie nr 23 poz. 281
 35. Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów w Uniwersytecie Śląskim w ramach Projektu pt. Atrakcyjna i Innowacyjna Biotechnologia - ATRINBIOTECH - zadanie nr 1
 36. Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich W Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w ramach projektu pt.: „Fundament Optymalnego Rozwoju: Staże z Technologii - FORSZT”
 37. Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim w ramach Projektu UPGOW Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy - zadanie nr 55 poz. 481 oraz poz. 482"
 38. Regulamin Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych w Uniwersytecie Śląskim
 39. Regulamin ochrony, korzystania i zarządzania wynikami prac intelektualnych w Uniwersytecie Śląskim oraz zasad ich komercjalizacji
 40. Regulamin ochrony, korzystania i zarządzania wynikami prac intelektualnych w Uniwersytecie Śląskim powstałych przed 1.10.2014
 41. Regulamin użytkowania Uczelnianej Sieci Komputerowej Uniwersytetu Śląskiego"
 42. Regulamin wyborczy Uniwersytetu Śląskiego (2020-2024)
 43. Regulamin wyborczy Uniwersytetu Śląskiego (2016-2020)
 44. Regulamin wyborczy Uniwersytetu Śląskiego (2012-2016)
 45. Regulamin udostępniania zbiorów w CINiBA
 46. Regulamin Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
 47. Regulamin udostępniania podmiotom zewnętrznym logo i logotypu Uniwersytetu Śląskiego
 48. Regulamin dziennika "Więc Jestem Studencki Serwis Rozwoju"
 49. Regulamin organizacji staży w ramach projektu pt.: „Śląska Współpraca: Innowacje Dla Efektywnego Rozwoju – ŚWIDER”- Zadanie 1: Program stypendialny i stażowy.
 50. Regulamin Plebiscytu „Absolwent z Pasją” Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach .
 51. Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 52. Regulamin udziału w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 53. Regulamin UNIBOT.
 54. Regulamin projektu kursy e-learningowe.

Zmodyfikował: ns, 04.02.2020