Regulaminy obowiązujące w Uniwersytecie Śląskim

 1. Regulamin Pracy w Uniwersytecie Śląskim 
 2. Regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim obowiązujący od 01.10.2019
 3. Regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim rozpoczętych od 01.10.2017
 4. Regulamin Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim obowiązujący od 01.10.2017
 5. Regulamin Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim rozpoczętych od 01.10.2012
 6. Regulamin Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim rozpoczętych przed 01.10.2012
 7. Regulamin Szkoły Doktorskiej
 8. Regulamin Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim
 9. Regulamin Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego
 10. Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego
 11. Regulamin Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego
 12. Regulamin Wszechnicy Śląskiej - Uniwersyteckiego Towarzystwa Naukowego
 13. Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 14. Regulamin Uniwersytetu Śląskiego Maturzystów
 15. Regulamin Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży
 16. Regulamin Uniwersytetu Śląskiego Dzieci
 17. Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Śląskiego
 18. Regulamin ubiegania się i udzielania zamówień publicznych przez Uniwersytet Śląski
 19. Regulamin prac Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
 20. Regulamin obrad Senatu
 21. Regulamin Organizacyjny Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego
 22. Regulamin wynagradzania pracowników w Uniwersytecie Śląskim
 23. Regulamin awansowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Śląskim
 24. Regulamin premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Śląskim
 25. Regulamin przyznawania nagród rektora dla nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Śląskim
 26. Regulamin przyznawania pracownikom Uniwersytetu Śląskiego dodatków uczelnianych z przychodów własnych
 27. Regulamin przyznawania Wyróżnień Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 28. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 29. Regulamin zgłaszania studentów i doktorantów Uniwersytetu Śląskiego do ubezpieczenia zdrowotnego
 30. Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Śląskiego
 31. Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim
 32. Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim w ramach Projektu UPGOW Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy - zadanie nr 23 poz. 281
 33. Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów w Uniwersytecie Śląskim w ramach Projektu pt. Atrakcyjna i Innowacyjna Biotechnologia - ATRINBIOTECH - zadanie nr 1
 34. Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich W Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w ramach projektu pt.: „Fundament Optymalnego Rozwoju: Staże z Technologii - FORSZT”
 35. Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim w ramach Projektu UPGOW Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy - zadanie nr 55 poz. 481 oraz poz. 482"
 36. Regulamin Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych w Uniwersytecie Śląskim
 37. Regulamin ochrony, korzystania i zarządzania wynikami prac intelektualnych w Uniwersytecie Śląskim oraz zasad ich komercjalizacji
 38. Regulamin ochrony, korzystania i zarządzania wynikami prac intelektualnych w Uniwersytecie Śląskim powstałych przed 1.10.2014
 39. Regulamin użytkowania Uczelnianej Sieci Komputerowej Uniwersytetu Śląskiego"
 40. Regulamin wyborczy Uniwersytetu Śląskiego (2016-2020)
 41. Regulamin wyborczy Uniwersytetu Śląskiego (2012-2016)
 42. Regulamin udostępniania zbiorów w CINiBA
 43. Regulamin Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
 44. Regulamin udostępniania podmiotom zewnętrznym logo i logotypu Uniwersytetu Śląskiego
 45. Regulamin dziennika "Więc Jestem Studencki Serwis Rozwoju"
 46. Regulamin organizacji staży w ramach projektu pt.: „Śląska Współpraca: Innowacje Dla Efektywnego Rozwoju – ŚWIDER”- Zadanie 1: Program stypendialny i stażowy.
 47. Regulamin Plebiscytu „Absolwent z Pasją” Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach .
 48. Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 49. Regulamin udziału w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 50. Regulamin UNIBOT.

Zmodyfikował: ns, 03.12.2019