Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich w UŚ w ramach Projektu UPGOW - zadanie nr 55 poz. 481 oraz poz. 482