Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich w UŚ w ramach Projektu UPGOW - zadanie nr 23 poz. 281