Regulamin udziału w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach