Regulamin obowiązujący doktorantów, którzy rozpoczęli Studia doktoranckie od 1 października 2017 roku