Regulamin obowiązujący doktorantów, którzy rozpoczęli Studia doktoranckie przed 1 października 2012 roku