Regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim obowiązujący od października 2012