Regulamin Pracy w Uniwersytecie Śląskim

Akt prawny
Zarządzenie nr 200/2021 z dnia: 22.11.2021