Regulamin Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych w Uniwersytecie Śląskim