Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w ramach projektu pt.: „Fundament Optymalnego Rozwoju: Staże z Technologii - FORSZT